Alta Caras Novas 2023/24

10,00

!!! OLLO ¡¡¡ EXCLUSIVAMENTE PARA NENAS/OS DE 15 OU MENOS ANOS.

Xa podes realizar a alta de Caras Novas na nosa web.

É obrigatorio indicar o número de socio/a da nai/pai/tutor para poder proceder a alta do neno/a

Nos pedidos por transferencia é imprescindible que no concepto da transferencia nos indiques o número de pedido.

 

Categoría: